Грамота за участие в 1 туре фестиваля
«Soul of Metal: Struggle»
Санкт-Петербург
Грамота за участие в 1 туре фестиваля «Soul of Metal: Struggle» Санкт-Петербург